Rudy Algera’s personal website…
 …with wildlife and travel photo’s.
 …met wildlife en reis foto’s.
 
Mgeni is Swahili…
 …for stranger or guest.
 …voor vreemdeling of bezoeker.
 
I am…
 …just a stranger, exploring the world in his spare time.
 …gewoon een vreemdeling, die de wereld verkent in zijn vrije tijd.